Home

Welkom op mijn website. Ik stel me hier graag aan u voor en vertel u meer over mijn missie.

‘Dag in dag uit, bijdragen aan de mondiale verduurzaming van de Nederlandse sierteeltsector.’

Dit is mijn stip aan de horizon die richting geeft aan al mijn activiteiten. Een manier om al mijn kennis, ervaring en expertise om te zetten in waarde. Heeft u ervaring met het mondiaal verduurzamen en wilt u onderzoeken of we krachten kunnen bundelen? Dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen!

Dico